22
ส.ค.

เมโทร ร่วมกับ มูลนิธิบ้านบางแค ส่งคืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักบางแค

คุณลักษมี ปิยะสมบัติกุล กรรมการผู้จัดการ คุณนภาพร ธิติทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ และพนักงานในเครือเมโทร พร้อมทั้งคุณแม่ไอยี แซ่ห่าน ร่วมจัดกิจกรรม ส่งคืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
กิจกรรมส่งคืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา บ้านบางแค ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมที่ กลุ่มบริษัทเมโทร ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุ ที่อยู่ที่บ้านพักคนชรา บ้านบางแค ให้ได้รับความรัก ความสุข ความสนุกสนาน กับกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมสันทนาการ ของรางวัล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก
พร้อมทั้งยังได้มอบตู้เย็นสำหรับแช่ยารักษาโรค และใช้งานด้านอื่นๆของทางมูลนิธิบ้านบางแค และเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิบ้านบางแคเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป