• Telephone: 02 055 8555
  • Email us: metro@metroply.com

WE ARE METRO GROUP

“ THE ONE STOP SERVICE POINT OF WOOD BASED PANEL PRODUCTS “

กลุ่มบริษัทเมโทร เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติในประเทศไทยมากว่า 70 ปี ตลอดระยะเวลาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการตัดต้นไม้จากธรรมชาติ โดยเมโทรเป็นบริษัทฯแรกที่ได้รับการรับรองการบริหารการจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน FSC™ Standard ( Forest Stwardship Council™ ) (FSC™ C009850) จากหน่วยงานที่ให้การรับรอง (Certification Body) หรือ CB โดยนำวัตถุดิบจากป่าปลูกที่ได้รับการส่งเสริม การจัดการโดยสภาผู้พิทักษ์ป่าไม้ ( Sustainable Forest Management / SFM ) มาใช้ผลิตวัตถุดิบเพื่อทดแทน การตัดต้นไม้จากธรรมชาติบนพื้นที่รวมหลายพันไร่ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี

บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติแบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์หลัก ของบริษัทฯ ได้แก่ ไม้อัด (Plywood), ฮาร์ดบอร์ด (Hardboard), ไม้แผ่นปาร์ติเกิล (Particle Board), ไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) รวมทั้งพัฒนาสินค้าเพิ่มมูลค่า (Value Added Products) อย่างต่อเนื่อง เช่น ประตู, ไม้เคลือบเมลามีน (MFC), ไม้ปิดผิววีเนียร์, ไม้พื้นลามิเนต เป็นต้น รวมถึงกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุม คุณภาพระดับสากล (International Standard) ทำให้กลุ่มบริษัทเมโทรเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน

กลุ่มบริษัทเมโทร ให้ความสำคัญกับทุก Stakeholder (Staffs , Customers , Suppliers , Government , Communities ) เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
สีเขียว หมายถึง การเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมโทร ให้ความสำคัญกับการรักษาธรรมชาติ โดยการใช้วัตถุดิบจากป่าปลูกทดแทนการตัดต้นไม้จากธรรมชาติ
สีเทา หมายถึง ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงขององค์กร ที่มีประสบการณ์กว่า 70 ปีในการผลิตและจำหน่าย
สีเหลือง หมายถึง การเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มบริษัทเมโทร การสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี

ผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเรา

Downstream

vision

วิสัยทัศน์ : VISION

“To be the world leading , sustainable and environmental friendly manufacturer in wood based panel products ”

กลุ่มบริษัทเมโทร มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับแนวหน้าของโลกในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ ทดแทนไม้ธรรมชาติโดยเน้นย้ำการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ และตั้งใจสูงสุดในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

mission

พันธกิจ : MISSION

  • มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกท่านด้วยการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
  • ร่วมปฏิรูปองค์กรโดยการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน และสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาศักยภาพพนักงานให้รองรับการเติบโตขององค์กร
Metroply
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.