16
ม.ค.

กลุ่มบริษัท เมโทร พลาย…”ส่งต่อความสุข และรอยยิ้มไม่รู้จบ”

เมโทร จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน กระเป๋านักเรียน และโต๊ะเขียนหนังสือ ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงกับโรงงานที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 โรงเรียนมอบสิ่งของกว่า 400 รายการ ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
2. โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์
3. โรงเรียนสว่างราฎร์บำรุง
4. โรงเรียนสุทธาวาส
5. โรงเรียนคลองตาคล้าย
6. โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
7. โรงเรียนวัดคลองบางขุนศรี
พร้อมทั้งยังมอบอุปกรณ์การเรียน และโต๊ะเขียนหนังสือให้กับเทศบาลตำบลไทรใหญ่สำหรับมอบให้กับโครงการอื่นๆอีกต่อไป
เมโทร คาดหวังจะให้เด็กๆและเยาวชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เพื่อให้พ่อและแม่ได้มีเวลาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ทำให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป