30
มี.ค.

การประชุม METRO china Summit เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ประเทศจีน

บริษัท ซูเมค จำกัด ได้จัดงานการประชุมสัมมนา แนะนำกลุ่มบริษัท เมโทร พลาย ให้กับลูกค้าและบริษัท ต่างๆในประเทศจีนได้รู้จัก เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าของ กลุ่มบริษัท เมโทร พลาย และเพื่อสนับสนุนให้สินค้า ของกลุ่มบริษัท เมโทร พลาย เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศจีน